Повече от 20 години ENKO® специализира в производството на пластмасови каси и амбалаж за нуждите на селското стопанство, хранително-вкусовата и леката промишленост.

Богатата номенклатура от над 150 изделия включва  евро-стандарт каси, каси с капаци, пластмасови табли за сладкарски цехове, каси за хляб и хлебни изделия, корита за месо и риба, каси за живи птици, каси за селскостопанска продукция, каси, влизащи една в друга, пластмасови опаковки и корита, транспортна количка и каси за индустриални нужди.

Разнообразието на модели, цветове и опцията за надпис и фирмено лого по дизайн на клиента върху пластмасовите изделия,  покриват изцяло нуждите на съвременния производител и потребителските изисквания в следните отрасли:

ENKO® работи по сертифицирани система за управление на качеството
по ISO 9001:2008 и система за управление безопасността на храните по ISO 22000:2005.